Michael Johansen

Livet er ikke lutter lagkage – Der er da også VAFLER!!!

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Stop klynkeriet nu, og påtag jer jeres ansvar!

Posted by Michael February - 18 - 2011 0 Comment
Den Kræntrede Dragebåd

Foto: Søren Steffen

Forstander ved Odsherreds Efterskole, Tom Hagedorn, giver i et indslag ved Danmarks Radio udtryk for, at reglerne for sejllads i skibe og både er umulige at følge. Udtalelsen skal formodentlig opfattes som et forsvar for Lundby Efterskole, der fredag den 11. februar sendte 13 elever og 2 lærere på, og i, vandet på Præstø bugt.

Tom Hagedorn har selv erfaring med kæntringsulykker, idet han som forstander af Odsherred Efterskole blev stillet til ansvar for en lignende ulykke på Sejerø bugten den 27. august 2007.

I artiklen giver Tom Hagedorn i utvetydige vendinger udtryk for, at søfartsstyrelsens regler er så omfattende, at de er umulige at overholde.

Så er det lige, jeg har brug for min sikkerhedsventil!

Til alle jer til hvem vi forældre overlader ansvaret for vores børn:

1) Søfartsstyrelsens regler er udstukket, fordi man fra officielt hold mener, at det er den eneste sikre måde at gebærde sig på.

2) Ligesom alle landets øvrige love, ville jeg som forælder, forvente at styrelsens regelsæt blev fulgt og overholdt.

3) Efterskolernes eget regelsæt sætter som betingelse for sejllads, at vandtemperaturen er over 10 grader.

4) Almindelig sund fornuft må, som minimum, kunne forventes anvendt af mennesker, vi overlader vores børn til.

Der er, efter min bedste overbevisning, absolut ingen undskyldning for at begive sig ud på åbent isfyldt hav i en træsko uden nogen form for sikkerhedsudstyr eller følgebåd/observatør.

For at slå hovedet på sømmet: Samme efterskole har faktisk, med samme lærer som “ansvarlig”, haft lignende problemer før.

Lad os lige vende tilbage til søfartsstyrelsens “umulige” regler.

1) Båden skal være synet og godkendt.

Det skal din bil også være. Og hvis du ønsker, at transportere andre mennesker mod betaling, er kravene højere.
En båd skal kunne flyde, have en vis opdrift så den ikke synker, selv om den bliver fyldt med vand, og et fint skilt der fortæller, hvor mange passagerer/vægt den er godkendt til, samt noget specifikt sikkerhedstyr som består af:

2) Redningsvest til alle ombordværende.
I denne bådtype, med elever som passagerer, bør alle ombordværende altid være iført redningsvest. Altså ikke noget udstyr der fylder op i den lille båd, og burde derfor heller ikke være noget problem.

3) Båden skal være udstyret med nødblus.
Nødblus fylder altså ikke mere end, at sådanne kan smugles med ind til fodboldkampe. Der kan snildt være mere end en håndfuld vandtæt indpakkede og fastgjorte til fartøjet i en dragebåd – ja selv i en kajak.

4) Båden skal være udstyret med nødradio.
Her anses en mobiltelefon for tilstrækkelig ved kystnær sejllads. Igen; der kan snildt være en mobiltelefon, forsvarligt indpakket og fastgjort til båden – selv i en kajak.

5) En lægebog/førstehjælpsbog.
Vi taler altså ikke om Lademanns leksikon, men om en publikation i ca. A5 størrelse på nogle ganske få sider. Endnu engang en smal sag at pakke ind og fastgøre til båden.

Tom Hagedorn udtaler blandt andet:
“Vi vil gerne følge reglerne og passe på de her elever. Men reglerne, som de er nu, er slet ikke til at finde ud af.”

Kære Hr. Hagedorn.
Det kræver vel et vist minimum af uddannelse at blive udnævnt til forstander – selv på en efterskole?
Hvis I ikke kan finde ud af søfartsstyrelsens regler, burde man vel kunne forvente, du og dine kolleger kan bruge helt almindelig sund fornuft.

Så til alle jer der påtager jer ansvaret for andres børn:

Vågn op! Stop den ansvarsforflygtigelse! Stop klynkeriet!

Denne ulykkelige udflugt har intet med søfartsstyrelsens regler at gøre.

Denne ulykkelige udflugt var i den grad ekstrem – ekstrem uansvarlig!
Og ansvaret ligger alene hos de 2 (de var to!) lærere, der bevidst valgte at bringe 13 børn i overhængende livsfare!

Personligt mener jeg, at statsadvokaturet af egen drift bør rejse tiltale (og det gør de måske også) mod den overlevende ansvarlige lærer. Det kunne f.eks være efter straffelovens §241, §245 stk. 2, §249 og §250, der alle omhandler det at tilføje andre betydelig skade på legeme eller helbred.

Lær i det mindste af denne tragiske ulykke og påtag jer det ansvar det er at have med andres liv at gøre.

“Kun en tåbe frygter ikke havet.”

Du er velkommen til at dele dit synspunkt, selvom du er kritisk eller uenig med mig.


Den eneste betingelse er, at du accepterer at følge mine få enkle og fornuftige husregler.
Du kan finde reglerne her: [Reglerne er ikke skrevet endnu]


Alle kommentarer skal godkendes af en moderator, før de offentliggøres.

---

Feel free to share your point of view, even if you are critical or disagree with me.


The only condition is that you agree to follow my few simple and reasonable house rules.
You can find the rules here: [The rules has not been written yet]


All comments are subject to moderation before being published.

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield


Sponsorer

  • Cheap Green Reliable Web Hosting From HostGator.com
  • There’s Power in the Web! $5.99 Domains at GoDaddy.com