Michael Johansen

Livet er ikke lutter lagkage – Der er da også VAFLER!!!

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

Stor knallerts placering på kørebanen

Posted by Michael October - 26 - 2012 25 Comments
Elyseo Scooter 50cc

© Michael Johansen

Hvorfor denne artikel?

Der hersker tilsyneladende udbredt usikkerhed om, hvor på kørebanen en stor knallert skal placere sig. Ved opslag på Google kan man finde mange gode, og ditto knapt så gode, forslag. Fælles for dem alle er, at de uden undtagelse alle baserer sig på jeg tror nok, jeg har hørt, jeg mener, det er smartest og vist nok. Nogle enkelte svar er meget skråsikre, men viser sig desværre ved nærmere eftersyn at være forkerte.

Ja man finder endda svar fra folk, der har kontaktet indtil flere forskellige politibetjente, – og har fået forskellige svar hver gang!

Det klart værste svar gives i første søgeresultat på Google. Her findes nemlig i TV2’s Krimipanel et svar fra forhenværende leder af ordenspolitiet og chef for specialenheden i København, politiinspektør Arne Wissing:

 

Lad mig starte med at slå fast – en EU-knallert 45 er en knallert – ikke en motorcykel, hvorfor den skal følge reglerne for knallerter.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-32463035:hvor-skal-jeg-placere-knallert-45.html

Kære Arne Wissing; dit svar kan næsten ikke blive mere forkert!!!

Det er simpelt hen ikke godt nok! Og bestemt ikke godt nok, at ikke engang politiet kan give et klart og entydigt svar!

Jeg besluttede derfor at grave ned i lovteksterne for at få et svar, som ville kunne holde i retten.

Lad mig sige det helt klart: Jeg forstår godt de mange jeg mener svar, for det var bestemt ikke nemt. Men læs videre; jeg har fundet svaret …

Hvad er en “Stor Knallert”?

En stor knallert hed tidligere i lovgivningen en registreringspligtig knallert. Den er også kendt som “45 knallert”, “EU Scooter”, “45 Scooter”, en “45’er”, bare en “scooter” eller varianter af disse.

Efter færdselslovens § 2, nr. 6, defineres en knallert som:

Et to- eller trehjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 45 km i timen.

og videre i punkt 2:

Knallerter inddeles i stor knallert, med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen, og lille knallert, med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

En stor knallert må altså have 2 eller 3 hjul, en motor på op til 50 cm3, og må gerne kunne køre mere end 30 men ikke hurtigere end 45 km/t.

Er der særlig regler for store knallerter?

Ja. Der er særlige regler for store knallerter!

 • Knallerten skal indregistres (lille hvid nummerplade).
 • For at måtte køre en stor knallert skal du være fyldt 18 år, og
 • Du skal have kørekort til personbil og/eller motorcykel.
 • Knallerten må højst kunne køre 45 km/t.
 • Selv om knallerten evt. kan køre lidt hurtigere, så må du stadig ikke køre hurtigere end 45 km/t.
 • Du skal bruge styrthjelm.
 • Du må ikke køre i påvirket tilstand.
 • Du må ikke køre med passagerer.
 • Du køre med anhænger (det må man ikke efter en lille knallert).
 • Du skal medbringe dit kørekort.
 • Du må ikke køre på motor- eller motortrafikvej, men…
 • Du skal følge færdselsreglerne for bil og motorcykel.

Og det er så her kæden hopper af for de fleste, for det sidste fremgår ikke klart af lovgivningen. Det gør det bestemt ikke nemmere, at lovgivningen ellers generelt sidestiller knallerter med cykler f.eks. i parkeringssituationer!

Kom nu med svaret. Hvor skal jeg placere mig?

Du skal, hævet over enhver tvivl, placere dig som en motorcykel!

Det fremgår nemlig entydigt af et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Trafikudvalg, hvor der skrives:

Det fremgår af bemærkningerne til færdselsloven, at en hastighed på maksimalt 45 km i timen for registreringspligtige knallerter gør det færdselssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt at tillade sådanne knallerter på cykelsti. Der gælder derfor de samme regler om placering på vej og kørsel i vejkryds for registreringspligtige knallerter som for bil og motorcykel.

En “registreringspligtig knallert” er den tidligere betegnelse for en stor knallert, og “Der gælder derfor de samme regler om placering på vej og kørsel i vejkryds for registreringspligtige knallerter som for bil og motorcykel”

© Michael Johansen

Det afføder imidlertid det næste spørgsmål…

Hvor skal en så motorcykel placere sig på vognbanen?

Spørgsmålet er i høj grad relevant da langt fra alle, der kører stor knallert, har kørekort til motorcykel. Stor knallert må jo også køres med kørekort til personbil!

Og spørgsmålet bliver ikke mindre relevant af, at en søgning på Google efter svaret, giver et lige så mudret billede som det første spørgsmål.

Langt de fleste svar læner sig op ad færdselslovens §15, hvor der står at: “Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt.” Og også politiet, inklusiv førnævnte Arne Wissing, fyrer nærmest på automatik dette svar af, men uddyber i øvrigt ikke nærmere. De adspurgte betjente mener, svaret er klart nok. Man skal jo bare holde så langt til højre som muligt.

Det er meget interessant, for det er ikke, hvad man lærer, når man tager kørekort til motorcykel!

Langt det mest almindelige, og det gælder over hele landet, er at eleven lære, at placere sig i midten af vognbanen, eller der hvor man som fører ville have siddet, hvis man kørte i bil!

Når nu loven så klart siger, at man skal “holde så langt til højre som muligt“, hvordan og hvorfor slipper landets køreskolelærere så af sted med at lære eleverne noget andet?

Det gør kørelærerne fordi færdselslovens §15, i lighed med langt de fleste andre love, opblødes eller tydeliggøres af efterfølgende bekendtgørelser!

I dette tilfælde i “Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel” hvor der i stykke 7.2.4 Manøvre-færdigheder står:

Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder under ligeudkørsel:

 1. Placere sig i højre vognbane og kun bruge venstre vognbane til eventuel overhaling eller forbikørsel.
 2. Placere sig således i vognbanen, at motorcyklen bliver så synlig som muligt for andre trafikanter (fx umiddelbart til højre eller til venstre for en tænkt midterlinie), at afstanden til andre trafikanter bliver størst mulig, at bilister ikke fristes til at køre ved siden af i samme vognbane, og at det bedst mulige vejgreb opnås.
 3. Trække til højre på smalle veje før bakketop.
 4. Trække ud mod vejkanten før vejsving til venstre og ind mod midterlinien før vejsving til højre for at opnå bedst muligt udsyn over svinget. Derefter følge den såkaldte »ideallinie« gennem svinget hen mod dets »toppunkt« og således mindske risikoen for udskridning ved at »flade svinget ud« .

Og at Rigspolitiets kender, og selvfølgelig også følger, denne udlægning af færdselsloven §15, ser man i “Rigspolitiet | Retningslinjer for køreprøver” hvor der står:

I forbindelse med den praktiske prøve til kategori A skal det indgå i bedømmelsen af en ansøgers placering i en vognbane under ligeudkørsel, at en placering umiddelbart til højre for en tænkt midterlinje i vognbanen kan være lige så korrekt som en placering umiddelbart til venstre for den tænkte linje.

En motorcykel bør altså, i lighed med alle andre køretøjer, om muligt altid køre i den yderste højre vognbane, men holde sig omkring midten af den valgte bane.

Konklusion:

Placering på kørebanen:

 • En stor knallert skal placere sig i trafikken som en bil eller motorcykel.
 • En motorcykel skal placere sig omkring midten af sin vognbane.
 • Alle køretøjer skal efter forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt.

Desuden har politiet ved flere lejligheder anbefalet, at en stor knallert placerer sig på vejen, som motorcykler og biler, og at de netop placerer sig i midten af vognbanen, for at umuliggøre tætte overhalinger.

Trafikalt adskiller stor knallert sig kun fra motorcykler ved at:

 • Stor knallert må maksimalt køre og kunne køre 45 km/t
 • Stor knallert må ikke køre på motortrafikvej og motorveje.
 • Stor knallert må ikke køre med sidevogn (men gerne med anhænger).
 • Man må ikke medtage passagerer på en stor knallert.
 • For stor knallert gælder særlige regler ved parkering.

Det indebære også, at en stor knallert gerne må køre, hvor der er skiltet med knallert forbudt. Men ikke hvor der er skiltet med motorcykel forbudt. Stor knallert må heller ikke køre, hvor der er skiltet med motorkørsel forbudt, hvor knallert ellers, som udgangspunkt, godt må køre.

Færdselstavler

© Michael Johansen

Men …

Selv om stor knallert, med enkelte undtagelser, altså skal følge færdselsreglerne for motorcykler, bør man som “knallerist” være særlig opmærksom på færdselslovens §22.

Paragraffen, der oftest sættes i forbindelse med traktorer, blokvogne og lignende, gælder faktisk for alle typer køretøjer, der kører langsomt. Cykler, hestevogne, traktorer, søndagsbilister, motorcykler… Alle type køretøjer! Og derfor selvfølgelig også stor knallert. I §22 stk. 2 står der:

Hvis et køretøj føres med lav hastighed eller optager megen plads, og kørebanen er smal eller bugtet, eller der er modkørende færdsel, skal føreren være særlig opmærksom på bagfra kommende færdsel. Såfremt det kan gøre overhalingen lettere, skal føreren nedsætte hastigheden og om nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart dette er muligt, og eventuelt helt standse.

Det må være et skøn i den enkelte situation, hvornår det på en stor knallert er rimeligt at trække ud til siden og eventuelt helt standse. Men hvis man på en stor knallert er årsag til kødannelse, har man helt givet et problem. Både i lovens forstand; men i høj grad også for egen og andres sikkerhed!

Lige kort om parkering:

Som udgangspunkt kan en stor knallert parkeres som en cykel, men den må også parkeres langs vejkanten som en motorcykel. Den må til gengæld som udgangspunkt ikke parkeres i parkeringsbåse; hverken til biler eller motorcykler.

Også her er der undtagelser, for der gælder særlige regler fra politikreds til politikreds. I København en stor knallert f.eks. parkeres i MC parkeringsbåse og i Odense de parkeres sammen med bilerne. De lokale parkeringsregler finder du normalt på kommunens hjemmeside.

Jeg håber med denne artikel at have bragt klarhed over forholdene omkring en stor knallerts placering på kørebanen. Tilbage står fra mig kun at sige:

Kør altid hensynsfuldt og efter forholdene, – og pas godt på dig selv i trafikken!

25 Responses so far.

 1. Gregos says:

  Kan jeg køre med stor knallert på cyklebane med 25-30km\t eller skal jeg alligevel brug bilbane med denne fart.

  • Michael says:

   Hvide plader har ikke noget at gøre på cykelstierne. En bil, der kører langsomt, må jo heller ikke køre der af den grund.

   At nogen gør det, og slipper godt fra det, selv om de “opdages” af politiet, er en anden sag.

   Jeg er selv en af dem, og benytter af og til cykelstien langs landevejen, når der ikke er andre trafikanter på den, og jeg hurtigt kan komme ud på vejen igen.

   Men lovligt er det ikke, og betjent der handler efter bogen, vil stoppe mig og, som minimum, give mig en bøde.

   På hvide plader skal du køre som i en bil. Biler kører ikke på cykelstien.

 2. Søren says:

  Hej,
  Derfor mener jeg også det er fuldstændig til grin at en stor knallert kun må køre 45km/t, mener klart det gør det ekstra farligt.
  Den burde måtte køre 80km/t da det er den maximale hastighed på de veje den er godkendt til at færdes på, begrundelsen er netop at den skal forholde sig i trafikken som en motorcykel.
  Mener også at det er til grin at man ikke må køre med anhænger efter knallert stor som lille, det er vel reelt de eneste køretøjer hvor det ikke er tilladt.
  Og begrundelser som at det er farligt ?? det er vel ikke farligere end en cykel med anhænger ?

 3. Jens says:

  Hej! Har du set følgende:
  http://www.mctc.dk/?id=26993

  Motorcykler, må nu ikke mere parkeres på fortov, men derimod godt i bås til bil!

  Hvis stor knallert stadigt må parkeres som MC og cykel, så mener jeg de må parkere stort set overalt (som cykel) – også i bil bås (som MC). Det gør jo parkering nemt.

  • Michael says:

   Hej Jens.

   Motorcykler har aldrig måtte parkeres på fortov, hvilket også fremgår af den artikel, du har linket til. Den eneste forskel på tidligere og ny lovgivning er, at kommunerne ikke længere kan skærpe den generelle lovgivning. Kun lempe den. Det kunne f.eks. gøres ved at tillade MC’er at parkere på fortov.

   Bortset fra det mener jeg ikke, der står noget afgørende nyt omkring parkering af stor knallert. De kan fortsat parkeres både som cykel og som motorcykel – og, hvis der ikke er tale om tidsbegrænset parkering, derfor nu altså også som udgangspunkt i en almindelig parkeringsbås.

   Men reglerne er stadig, som skrevet i artiklen, forskellige i de enkelte kommuner/politikredse.

   Ja. At køre, og parkere, stor knallert gør på mange måde livet nemt. 🙂

   Tak for kommentaren og venlig hilsen.

   • Michael says:

    Ved nærmere eftertanke er der en forbløffende negativ konsekvens af den ny lovgivning. Den gør p-pladser til motorcykler overflødige!

    Jeg kan nemt forestille mig, kommunerne nu ikke opretter nye, og sløjfer eksisterende. Dels for at spare besvær og penge på den ekstra opstibning; dels for at imødekomme bilisterne, der jo (også) har svært ved at finde en ledig plads.

    Så er det godt vi på stor knallert, bare kan trække op på fortovet. 🙂

   • Finn Erik Petersen says:

    Hej.
    Jeg læste en masse af disse udsagn, og jeg siger så bare at der er parkeringsregler for 45scooter ,har været aktuelt i mere end 10 år nu, den må IKKE parkeres på fortov og cykelsti i Københavns kommune.

    Det var bare det.
    Tak.

   • Michael says:

    Jeg gør mig stor umage, Finn Erik, for at sætte mig grundigt ind i tingene, før jeg skriver en artikel som ovenstående; men kald du det bare udsagn, hvis du vil.

    Du har imidlertid ikke ret i dit.

    Det mindste du kunne gøre, inden du skriver sådan en kommentar, var da at følge linket til kommunens hjemmeside og undersøge, om du måske skulle være forkert orienteret.

    Man må gerne parkere en stor knallert (det hedder den altså i lovmæsig henseenden) på fortov og cykelsti. Også i København gennem de sidste 10 år. Det er en knallert!

    Selv om man til tider ikke skulle tro det, gælder fædselsloven nemlig også i hovedstaden, og ikke engang en nok så rød trafikborgmester kan skærpe lovgivningen. Kun lempe den.

    Det er som, jeg har skrevet i artiklen. En stor knallert parkeres som en cykel. Og som en motorcykel. Og siden 1. marts 2014 nu også som en bil.

    For ikke at andre læsere skal blive usikre på, hvem af os der har ret, linker jeg (nu også) til følgende:

    Bekendtgørelse af færdselsloven (se §28 og §31): http://bit.ly/1EKaoP7
    Københavns Kommunes hjemmeside: http://bit.ly/1EK7SbI
    Qpark’s ParkeringsInfo: http://bit.ly/1EK86Qb
    Den tidligere bekendtgørelse for KBH (pdf-fil): http://bit.ly/1EpffaF
    Den gældende bekendtgørelse for KBH (pdf-fil): http://bit.ly/1ADUu8c

    Det var bare det.
    Selv tak.

   • Jens says:

    Din link nr.2 til KBH kommune parkeringsregler fungerer desværre ikke.

    Bortset fra det – så har du som altid 100% ret.

    Som du skrev, så kan parkeringsreglerne lempes i de enkelte kommuner. I Frederiksberg er ikke lovligt at parkere en MC på fortovet, men i praksis gives ikke bøde, hvis den er parkeret på fortovet, så den ikke er til gene.
    http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Trafik-og-parkering/Parkering/Spoergsmaal-og-svar.aspx

   • Michael says:

    Hej igen Jens.

    Det er hyggeligt med tilbagevendende gæster på min blog 🙂

    Københavns Kommune er åbenbart i gang med at opdatere deres hjemmeside.

    Den nye side er her: http://www.kk.dk/indhold/trafik-og-parkering

    Den er (endnu?) ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning, da den ikke henviser til den aktuelle bekendtgørelse; men den kan du finde i min sidste kommentar.

    Min artikel omhandler regler for Stor Knallert. Ikke regler for motorcykler som dog bliver berørt. Men kun fordi Stor Knallert i de fleste tilfælde skal følge reglerne for MC.

    Mortorcykler må ikke og har aldrig måtte parkere på fortovet. Den enkelte kommune kan vælge at lempe på denne regel og tillade det, og der ses oftest, som du rigtigt skriver, gennem fingre med dette, hvis den ikke holder til gene.

    Men Stor Knallert parkere på fortovet og har altid måtte, da det uanset 30 eller 45km/t stadig er en knallert. Der kan dog være særlige regler for 3-hjulede både store og små knallerter.

    Tak for at påpege den brudte link og
    venlig hilsen

 4. Alice says:

  Hejsa,

  Jeg kan så fortælle, at jeg har fået en “bøde” for at parkere min 3-hjulede scooter 45 i et område med et privat parkerings system, hvor jeg har parkeret ved cykelstativet.
  Skal jeg så ikke betale denne bøde eller?

  På forhånd tak for svar.

  Mvh. Alice

  • Michael says:

   Hej Alice.

   Nej hvor ærgerligt med den bøde! For selv om jeg tvivler, kan sagtens være rigtigt, du ikke må parkere der.

   Du skriver nemlig, du har parkeret på et privat parkeringsareal, og det er derfor ejeren, der bestemmer hvem, hvad, hvor, hvornår og hvor længe der må parkeres.

   Som udgangspunkt må du jo parkere både som cykel og som MC, og altså også ved cykelstativet, men ejeren af arealet kan have bestemt det anderledes. Jeg vil så mene, ejeren er et ualmindeligt dumt [biiiip], hvis det er tilfældet. Endvidere vil jeg mene, der skal skiltes med forbuddet og/eller det skal fremgå af ordensreglementet for området.

   Det burde altså være meget enkelt afgjort. Hvis det er tilladt at parkere knallerter, er det tilladt at parkere uanset nummerpladens farve og antallet af hjul, hvis ikke andet er skiltet.

   Men da arealet er privat kontrolleret, er det helt op til ejeren.

   Uden for private arealer gælder den almindelige færdselslov og de lokale politivedtægter, der som skrevet i artiklen er forskellige fra kommune til kommune. Her kan du komme ud for, der er forskellige regler for henholdsvis 2-hjulede og 3-hjulede knallerter. Du finder normalt de lokale regler for parkering på kommunens hjemmeside.

   Venlig hilsen

   • Jens says:

    Du skriver: “Uden for private arealer gælder den almindelige færdselslov og de lokale politivedtægter”.

    Færdselsloven gælder overalt, også for private arealer. Det er ikke afgørende, om området er privat eller ej. Det afgørende er, om det er offentligt tilgængeligt. Du skal også have kørekort, for at køre på området. Og du må ikke køre i spirituspåvirket tilstand.

    I et område med privat betalingssystem gælder desuden de regler for parkeringen, som er skiltet for området. Er ingen skiltning gælder færdselsloven.

    Ofte står, at parkering ikke er tilladt udenfor båsene. Hvordan skal det forstås her? Må cykler parkere udenfor båsene? Må knallert 30?

    Jeg er tilbøjeligt til at tro, at bøden er en fejl. Knallert 30 må ikke parkere i en bilbås, og hvis de må (skal) parkere det pågældende sted, så må knallert 45 også, da det er loven. Og ellers skal være skiltet, normalt ved indkørslen til det private parkeringsareal, eller hvor knallert 45 ikke må parkeres. Som udgangspunkt gælder færdselsloven, også for private parkeringsarealer.

   • Michael says:

    Jo da. Fædselsloven gælder helt rigtigt også på private arealer med offentlig adgang. Jeg kunne i stedet have skrevet: Uden for private arealer gælder kun den almindelige færdselslov og de lokale politivedtægter. 🙂

    Politivedtægterne er i øvrigt afskaffet i 2005, og erstatet med en landsdækkende bekendtgørelse, der kan supleres med lokale bestemmelser (det skal bare ikke være nemt).

    Den nye bekendtgørelse med tilhørende lokale bestemmelser ophæver alle tidligere gældende vedtægter men videreføre alle de centrale dele, der udgjorde grundlaget for de tidligere politivedtægter.

    Begrebet politivedtægter lever da også videre, også indenfor politiet, selv om lyden har fået en anden farve at smage på.

    Nu er der i Alice kommentar tale om et privat parkeringsareal, så svaret er, som jeg har skrevet, lidt speget.

    Med udgangspunkt i fædselsloven må cykler ikke henstilles/parkeres på kørebanen. Derfor må hverken cykler elller Lille Knallert parkeres i bilbåsene. De skal henstilles på fortovet og/eller i stativer til formålet – ved mindre ejeren tillader andet.

    Da en Stor Knallert må parkeres som en cykel, må den naturligvis også holde samme sted, men må altså også parkeres sammen med biler og motorcykler – ved mindre ejeren ikke tillader dette.

    Det springende punkt i Alice tilfælde er, at det drejer sig om en tre-hjulet (stor) knallert. Her kan der faktisk godt være særlige regler for parkering.

    Ikke i færdselsloven, og efter 1. marts 2014 heller ikke på offentlige arealer; men på private arealer bestemmer ejeren suverent hvem og hvad der må parkere og hvor længe.

    Jeg er, som skrevet, enig med dig i, at det burde være skiltet. Det behøver bare ikke være det. Det er nok, det kontrolerende firma har offentliggjort parkeringsbetingelserne på deres hjemmeside.

    🙂

 5. Nikolaj Würtz Uhrenholt says:

  Hej Michael.

  Har du bemærket
  Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140369&exp=1

  Se her specielt:

  7.2.4 Manøvre-færdigheder

  Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder under ligeudkørsel:

  1) Placere sig så langt til højre på kørebanen, som forholdene tillader og kun bruge venstre vognbane til eventuel overhaling eller forbikørsel.

  Hvad skal man så forholde sig til?

  • Michael says:

   Ja det er jo præcis det, der gør det vanskeligt, og skaber forvirring, Nikolaj. 🙂

   Alle køretøjer skal, uden undtagelse, placere sig så langt til højre på kørebanen som muligt jævnfør Færdselsloven § 1: “Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt.”

   Det interessante er, at den bekendtgørelse du henviser til, er trådt i kraft efter, jeg skrev min artikel. Den ny bekendtgørelse skyldes givet indførelsen af den nye kørekortkategori “AM”.

   I bemærkningerne til lovgivningen om stor knallert slås entydigt fast at: ““Der gælder derfor de samme regler om placering på vej og kørsel i vejkryds for registreringspligtige knallerter som for bil og motorcykel”.

   Det ændrer den nye bekendtgørelse ikke på. Den gentager blot, hvad der står i punkt 1 i den bekendtgørelse, jeg henviser til i artiklen, mens de øvrige 3 punkter er udeladt.

   Det betyder, med henvisning til lovteksten, imidlertid ikke, at punkt 2-4 ikke også er gældende.

   Definitionen af “så langt til højre som muligt” fremgår, som citeret og linket til i artiklen, af “Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel stykke 7.2.4 Manøvre-færdigheder.”

   “Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder under ligeudkørsel: … 2) “Placere sig således i vognbanen, at motorcyklen bliver så synlig som muligt for andre trafikanter (fx umiddelbart til højre eller til venstre for en tænkt midterlinje), at afstanden til andre trafikanter bliver størst mulig, at bilister ikke fristes til at køre ved siden af i samme vognbane, og at det bedst mulige vejgreb opnås.”

   Jeg er hverken jurist eller dommer (jeg har læst lidt erhvervsjura engang). Men lovteksten og bekendtgørelsen/erne er ganske tydelige. Det er det misk-mask af flere regelsæt tilgengæld ikke.

   Jeg ved ikke af, der skulle ligge domme på området; men i tilfælde af en sigtelse/et bødeforlæg på trods af at have placeret sig i overensstemmelse med de i loven, bekendtgørelsens og rigspolitiets egne retningslinjer, ville jeg afgjort få sagen prøvet ved domstolene.

   Når det er sagt, vil jeg gerne understege det tåbelige i at holde på sin ret, og derved udsætte andre, og især sig selv, for unødig fare. Personligt placerer jeg mig typisk på vejbanen svarende til passagersædet i en normalt placeret bil. Du kan også kalde det for, jeg kører i det højre hjulspor. Det gælder i særlig grad ved landevejskørsel. Ved vejkryds, både i og udenfor byzone, placerer jeg mig generelt mere synligt noget længere ude på vejen.

   Min kedelige erfaring er, at giver jeg bilisterne 5 centimeters ekstra plads, tager de 10 til gengæld. Hvilket underbygger rigspolitiets anbefaling om netop at placere sig i midten af vognbanen, for at umuliggøre tætte overhalinger.

   Venlig hilsen

 6. Lars says:

  Hej Michael og tak for en super artikel.

  Jeg har lige et spørgsmål som jeg vil bede dig hjælpe med, du skriver nemlig 2 gange i artiklen at man gerne må køre med anhænger på stor knallert og det synes jeg er meget interessant da jeg flere gange har tænkt på om det var muligt men har ikke kunnet finde den relevante lovtekst.
  Kan du citere og linke til lovteksten så jeg kan printe den ud og medbringe hvis jeg eventuelt bliver stoppet af en uvidende betjent som øjner chancen for at udskrive mig en bøde på den?
  Mvh…Lars…

 7. Johnny B says:

  hej

  kan man få P-bøde på en “stor” knallert ?

  • Michael says:

   Ja. Det kan man i teorien godt, lige som man kan få en parkeringsbøde med en motorcykel. Personligt har jeg aldrig mødt eller hørt om nogen, der har fået en, men de skal nok findes.

   Tak for spørgsmålet.

 8. steffen jørgensen says:

  Fed fed bare synd min chef mener det er løgn og bekendtgørelsen 7.2.4 ikke findes

  • Michael says:

   Hej Steffen,

   Jeg beklager. Jeg er tæt på at betragte din kommentar som spam, men jeg kan se på din ip-adresse, du i det mindste befinder dig i Danmark.

   Jeg ved ikke hvem din chef er, eller hvilke forudsætninger han har for, at mene som han gør. Men at påstå “Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A)” ikke findes? Helt ærligt! Jeg linker jo til, og dermed dokumenterer jeg, bekendtgørelsen. Det er bare at klikke og rulle ned til 7.2.4

   Bare for at være sikker har jeg lige testet linken. Og jo, den virke helt som den skal.

   Kommentarer er velkomne, men jeg må kunne forvente, man læser artiklen, før man beklikker mine oplysninger.

Du er velkommen til at dele dit synspunkt, selvom du er kritisk eller uenig med mig.


Den eneste betingelse er, at du accepterer at følge mine få enkle og fornuftige husregler.
Du kan finde reglerne her: [Reglerne er ikke skrevet endnu]


Alle kommentarer skal godkendes af en moderator, før de offentliggøres.

---

Feel free to share your point of view, even if you are critical or disagree with me.


The only condition is that you agree to follow my few simple and reasonable house rules.
You can find the rules here: [The rules has not been written yet]


All comments are subject to moderation before being published.

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield


Sponsorer

 • Cheap Green Reliable Web Hosting From HostGator.com
 • There’s Power in the Web! $5.99 Domains at GoDaddy.com